Dây curoa PU bọc xốp xanh ( xốp có độ dày 3li => 15li..)