Băng tải Teflon lưới sấy chịu nhiệt, may gân chịu nhiệt chống sàng cho băng tải