Băng tải dày 9mm, 3 lớp bố ( máy nhám thùng – ngành gỗ )

Danh mục: